Difficulties/svårigheter

Charlotte has to complete the difficult task of weaving words into her web. She talks to herself as she works until the task is completed. What is the most difficult thing you have accomplished? How did you do it?

 

Charlotte måste slutföra den svåra uppgiften att väva ord i sitt nät. Hon pratar med sig själv när hon arbetar tills uppgiften är slutförd. Vad är det svåraste du har klarat av? Hur gjorde du för att lyckas?

Advertisements

Leisure time/På fritiden

Fern and Avery spend their days on the farm swinging on a rope swing, catching frogs and picking raspberries. Do you think these activities are similiar or different to what lots of kids do for fun today?

What activities do you like to do?

Do you have a favorite swing? Tell us about it!

 

Fern och Avery tillbringar sina dagar på gården med att gunga på en repgunga, fånga grodor och plocka hallon.

Tror du att  många barn roar sig på liknande sätt nu för tiden?

Vilka aktiviteter tycker du om att göra?

Har du en favoritgunga? Berätta!

 

Chapter 1-3

Har du ett husdjur?

Vad är det bästa med ditt husdjur? Är det något du inte gillar med ditt husdjur?

Om du inte har ett husdjur:

Skulle du vilja ha ett husdjur?

Vilket husdjur skulle du vilja ha och varför? eller varför vill du inte något?

 

Do you have a pet?

What’s the best with your pet? Is it something with your pet you don’t like ?

If you don’t have a pet:

Would you like to have one?

What pet would you like to have and why?  or Why don’t you want one?