Goodbye Hudson 2nd-graders

We will sing our National hymn (we had our National Day June 6) and our most common summer hymn to you.

It has been a great pleasure to work with all of you this year. Have a great summer!

 

Advertisements

Most important/ det viktigaste

What are the most important thing in your own life?

Do you think those things would change if you became famous?

 

Vad är det viktigaste i ditt eget liv?
Tror du att dessa saker skulle förändras om du blev känd?

Difficulties/svårigheter

Charlotte has to complete the difficult task of weaving words into her web. She talks to herself as she works until the task is completed. What is the most difficult thing you have accomplished? How did you do it?

 

Charlotte måste slutföra den svåra uppgiften att väva ord i sitt nät. Hon pratar med sig själv när hon arbetar tills uppgiften är slutförd. Vad är det svåraste du har klarat av? Hur gjorde du för att lyckas?

Leisure time/På fritiden

Fern and Avery spend their days on the farm swinging on a rope swing, catching frogs and picking raspberries. Do you think these activities are similiar or different to what lots of kids do for fun today?

What activities do you like to do?

Do you have a favorite swing? Tell us about it!

 

Fern och Avery tillbringar sina dagar på gården med att gunga på en repgunga, fånga grodor och plocka hallon.

Tror du att  många barn roar sig på liknande sätt nu för tiden?

Vilka aktiviteter tycker du om att göra?

Har du en favoritgunga? Berätta!

 

Vänner/friends

Tänk på en vän. Vad är det bästa med din vän?

Är det alltid lätt att vara vänner? 

Är du vän med någon som du ogillade från början?

Think of  a friend of yours. What do you like best about your friend?

Is friendship always easy?

Are you friends with someone you disliked from the beginning?