Frågor från Hudson Om Karlson på taket av Astrid Lindgren Questions from Hudson About Karlson on the Roof by Astrid Lindgren

karlson on the roof cover photo

Hej. Vi läser Karlson på taket av Astrid Lindgren. Har du läst den här boken? Vi har några frågor, så kanske du kan hjälpa oss om du har läst boken.

1. Karlson ofta säger, “Heysan Hopsan.” Är detta en vanlig fras i Sverige?
2. På Smidge födelsedag, tar med sig sin familj sin födelsedagstårta med ljus till honom i hans säng. Är detta hur familjer firar sina födelsedagar i Sverige?

Tack! Vi mycket som den här historien, speciellt när Karlson säger att han är bäst på allt!

P.S. Ms Zamzow köpte den här boken när hon besökte Maria och Michael i Sverige två somrar sedan!

Hello. We are reading Karlson on the Roof by Astrid Lindgren. Have you read this book? We have some questions, and maybe you can help us if you have read the book.

1. Karlson often says, “Heysan Hopsan.” Is this a common phrase in Sweden?
2. On Smidge’s birthday, his family brings his birthday cake with candles to him in his bed. Is this how families celebrate their birthdays in Sweden?

Thank you! We very much like this story, especially when Karlson says he’s the best at everything!

P.S. Ms. Zamzow bought this book when she was visiting Maria and Michael in Sweden two summers ago!

Advertisements